Local telephone services

CPV code: 64211100-9.

Parent caregory: Public-telephone services.

Sub categories

64211100-9: Local telephone services

Change language

Услуги на локална телефония
Místní telefonní služby
Lokale telefonitjenester
Fernsprechdienste für Ortsgespräche
Υπηρεσίες αστικής τηλεφωνίας
Local telephone services
Servicios de telefonía local
Kohalikud telefoniteenused
Paikallispuhelupalvelut
Services de téléphonie locale
Local telephone services
Helyi távbeszélő-szolgáltatások
Servizi telefonici locali
Vietinio telefono ryšio paslaugos
Vietējie telefonu pakalpojumi
Servizzi tat-telefown lokali
Lokale telefoondiensten
Usługi telefonii lokalnej
Serviços telefónicos locais
Servicii telefonice locale
Miestne telefónne služby
Storitve krajevne telefonije
Lokaltelefoni